Om oss

ABC kraften är ett dynamiskt företag, vi anpassar oss ständigt till marknaden och dess förutsättningar. ABC kraftens verksamhet är inom jobbförmedling, matchningstjänster och  utbildning för vuxna.  ABC kraften arbetar i huvudsak med offentligt upphandlade uppdrag med avtalstid om två år, utan volymgarantier och med kort planeringshorisont. Dessa förutsättningar innebär att vårt företag ungefär vartannat år ändras i grunden avseende kärnverksamhetens inriktning, erbjudna tjänster, kompetens och geografiska spridning. Vår största uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen. Vi har ca 60 kontor med geografisk spridning i Sverige. Vi är också ett auktoriserat bemanningsföretag genom Almega. Auktorisationen prövas och förnyas varje år bl a utifrån hur vi följer lagar, regler och etiska riktlinjer fastställda av Almega.

 

Gemensamt för samtliga verksamhetsben är matchningsprocesser som bygger på god kännedom om såväl individer som företag och kunskap om deras respektive behov och förutsättningar.